onsdag 23. februar 2011

Når det stormer, bærer han deg!

En av mine største ønsker er en grunnfestet tro
Jeg liker sammenlikningen med ett hus bygd på fjell...altså på fast grunn. Når dette huset opplever storm vil det stå like støtt fordi det har en fast grunnvoll og ikke bare er plassert for eksempel på sand.
Man vil kjenne at det river og sliter i veggene, og det vil nok oppleves ubehagelig, men man vet at det ikke vil rase sammen.
Har man en grunnfestet tro vil den holde huset oppe tross storm.

Jeg tenker at i mitt liv så opplever jeg nå sterk kuling og det har jeg gjort lenge...har vært mye jordsskjelv og regnskyller også...
Men jeg opplever at det er noe i dette jeg ikke kan slippe tak på. Det er ett håp og en tro på løfter om utfrielse og legedom. Og jeg opplever ikke at jeg har en grunnfestet tro. Jeg er redd for stormen, jeg er redd for å drukne og at huset skal rase sammen....

Men så går jeg til kilden...til Jesus selv og opplever at han ved Den Hellige Ånd åpenbarer seg som min grunnvoll. Jeg opplever at i Guds nærvær og ved hans ord blir jeg holdt oppe.
En klok dame sa til meg at den eneste måten å øke ens tro på er ved motstand. Hun sammenlignet tro med en muskel. Skal en muskel vokse må den møte motstand eller tyngre vekter. Likedan er det med troen vår sa hun.

Så stormer vil komme min venn. Men se på det som en prøve. Se på det som en mulighet til å ta skritt i tro. Søk Guds nærvær og la hans kjærlighet fylle deg. For kjenner man Guds kjærlighet tror jeg ikke man vil frykte noen omstendigheter. Da vet man at Gud er en god Pappa som ALDRI vil svikte sine kjære barn! Men fokuset må være på han, og ikke omstendighetene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar