torsdag 28. april 2011

Hvis Gud er for meg, hva kan da stoppe meg?

For ett fantastisk faktum. Gud er for meg. Når han er min frelser og Herre og han har fått mitt hjerte, da kan jeg stå på hans løfter og Gud er for meg, og ingenting kan stoppe meg.

Det er så stort, så mektig!

Herre, gi meg mot til å tørre å ta ditt ord på alvor, dette livets ord. Ordet som du sendte for å bringe liv til de som ikke har livet.
Herre, gi meg mot til å stå på ditt ord når løgnene fra satan komemr og han sier at det ikke funker eller er håpløst. For Jesus døde og da fikk alle løfter i han sitt ja og amen. Alle løftene i ditt mektige ord. Halleluja!

Du er helt rå Jesus!
Hvordan kan jeg tvile på at din lidelse, død, oppstandelse og SEIER OVER DØDEN skulle bringe liv til meg og menneskene rundt meg? Hvordan kan jeg stille spørsmål til om du vil stadfeste ditt ord og manifistere det når det står skrevet at du vil det?

Tenk å være bærer av en sånn stor skatt og gave. Tenk å kjenne en Gud som vil møte hat med kjærlighet, og fiendskap med tilgivelse.

Jeg er så takknemlig. Takknemlig for at jeg er Herrens prinsesse. At mitt navn er skrevet i livets bok og at jeg fikk ta imot frelsens gave. For det er en gave. Det er som å ta imot en vanlig presang. Men det er en presang som forandrer alt. Man blir aldri den samme igjen. For Jesus lever i meg nå, og på hans vei vil jeg gå.

Denne gaven ønsker jeg at alle skal få muligheten til å ta imot. For det er ubeskrivelig, men jeg kunne aldri valgt den bort. Jeg har hatt en vond tid etter jeg lærte Jesus virkelig å kjenne, men jeg kunne ALDRI valgt tilbake det jeg hadde før.
For det er nå jeg lever, jeg kjenner en som gir håp når det er håpløst, en som gir legedom når ingen andre kan lege, en som gir frihet når båndene er så sterke at ingen kunne brutt dem, en som lager veier der det ikke er veier, en som gjenoppretter sønderknuste hjerter og lager helt nye hjerter med en lengsel, å behage Gud!

Ære til deg, ære til den eneste og virkelige Gud, som er nær og skaper liv, fred og håp!

Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg(Salm 13,6).

Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra han kommer min frelse(Salm 62,2).

Salig er hun som trodde! For fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren(Luk 1,45).

tirsdag 19. april 2011

Jeg er tørst...

Jeg tørster etter deg Jesus
Jeg tørster etter ditt levende vann
Jeg tørster etter vannet som gir meg liv
Jeg tørster etter vannet som gjør at jeg aldri blir tørst igjen
Jeg tørster etter noe mer...etter noe bare du kan gi Jesus
Jeg tørster etter din fovandlende kraft, kraften som skaper noe nytt

Herre, du er alt jeg trenger
Du er min fred, min legedom, mitt liv og min framtid.
Jeg vet at for deg er ingenting umulig
Du er den som skaper liv der det ikke fins liv og gir håp når det ikke er grunn til å ha håp
Du er den som aldri slipper meg selvom jeg kan vende ryggen til deg
Du er den som alltid er parat når jeg søker deg, og stiller min tørst i dette nærværet
Du er virkelig verdt å elske, virkelig verdt å prioritere og virkelig verdt å gi HELE sitt hjerte til

Jesus, gi meg en ny opplevelse av hva som skjedde da du ofret ditt liv for at jeg skulle gå fri
Da du ble forlatt av din Far for alle menneskers frihet
Da du ble spottet, hånet og pint, selvom du var helt uten skyld.
Jeg ser opp til deg Jesus. Du er mitt forbilde, mitt IDOL!

Du er selve livet, min kjære frelser!

torsdag 7. april 2011

Alternativ behandling!

Åhh..hvilken respekt jeg har fått for dette emnet etter jeg har lest og hørt på undervisning!

Dette er ett omeråde der satan har fått mye makt og sannsynligvis vil få mer om ikke vi som troende reiser oss og forteller om Jesus, helbrederen!
Satan kom for å stjele, myrde og ødelegge, og jeg tror ikke at han helbreder eller fjerner symptomer uten at han også vil nettopp stjele, myrde og ødelegge. Jeg tror at han er så klok at han vet å forkle seg som en lysets engel og gjøre gjerninger som ved første øyekast kan virke uskyldige.

Men Jesus, la oss aldri søke dette ukjente og lite opplyste omerådet før vi søker deg. Jeg tror at du vil gi oss lys og vise oss hvordan vi kan bli fri fra symptomer og sykdom!

Jeg kjenner jeg blir så berørt av tanken på at det er mennesker som er i en situasjon av desperasjon og nød fordi ingen annen behandling har funket. Også oppsøker de det alternative og blir møtt med kjærlighet og håp om helbredelse, ny energi og en god framtid. Jeg tror faktisk at dette er for godt til å være sant. Jeg tror at mange behandlinger fungerer bra, men jeg tror ikke de er inspirert av Gud og behager han.

Jeg vil oppfordre til å være våken, sette seg inn i bakgrunnen for behandlingen og be om visdom fra Herren først.
Dette er en mørk og skummel verden som forkler seg som lys, opplysthet, håp og nye energi, men ikke gratis.

Jeg har som nevnt tidligere brukt mange alternative behandlinger og er i dag langt fra frisk både i ånd, sjel og kropp. Men jeg er så glad at jeg kan si til Gud, ved Jesu blod, tilgi meg og sett meg i frihet. Og det vil han gjøre. Livet har aldri vært så vondt men så godt på samme tid.
Og jeg takker for at jeg kan få advare andre mot å oppsøke det samme. Jeg skal lese mer om dette, og vil oppdatere bloggen. Kanskje skrive om ulike metoder etterhvert og.

Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som mennesker skjuler sitt åsyn for, foraktet og vi aktet han for intet. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, Straffen lå på han for at vi skulle ha fred og ved hans sår har vi fått legedom.
Jes 53, 3-5


Takk Jesus!! Takk min kjære Jesus!

tirsdag 5. april 2011

Legg vinn på trofasthet!

Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene.
Salm 36,6


Tenkt på dette med trofasthet. Tenker på Gud og hans trofasthet. Er det en som aldri vil svikte er det Herren! Mennesker vil svikte oss. Mange lever liv fullstendig i trofasthet, men vi kan ikke fullt ut stole på mennesker rett og slett fordi vi er mennesker. Gud har gitt løfter om sin trofasthet og han har sagt at han aldri vil svikte! En trofasthet som når til skyene, det er mye trofasthet det!

Hvorfor frykter jeg da? Hvorfor tviler jeg på hans trofasthet og hans løfter? Hvorfor faller jeg stadig bort fra en barnslig hvile i at han vil ta vare på meg?

Sett din lit til Herren og gjør godt. Bo i landet, og legg vinn på trofasthet. Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det.
Salm 37,3-5


Jeg tenker disse versene sier mye. Jeg skal leve ett liv som blir mer og mer forvandlet til slik Jesus levde. Ett liv der jeg lever det jeg sier og er trofast mot min Gud og hans bud og Åndens stemme i meg.
Se hvilke løfter som er knyttet til trofasthet og godhet. Han vil møte alle mine behov. Halleluja! Det er noe å møte verden med idag det. En trofast Gud som man kan stole på løftene til!

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden.
Gal 5,22-25

Disse fruktene skal beskrive mitt liv som en Jesus etterfølger. Jeg har en lang vei å gå, men mitt hjerte lengter etter disse fruktene, fordi jeg vet at det Gud har nedtegnet i sitt ord er det beste for meg, og at det er oppnåelig gjennom Jesus Messias!

Jeg digger at Gud utfodrer meg med sitt ord, og når det kommer til trofasthet har han spesielt lagt dette i mitt hjerte. Gud vil vi skal være trofaste mot alle uansett! Det er jeg overbevist om. Jeg ønsker å slutte å feige ut når Gud utfordrer meg på noe for hans rike. Jeg ønsker å gå i tro og bære en visshet om at en allmektig Gud er med meg. Jeg går ikke alene!

Denne verden trenger mennsker som er trofaste uansett hva de møter på av prøvelser i ulike relasjoner. Gud vil aldri svikte deg kjære venn. ALDRI! Han kan du stole på uansett!