tirsdag 5. april 2011

Legg vinn på trofasthet!

Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene.
Salm 36,6


Tenkt på dette med trofasthet. Tenker på Gud og hans trofasthet. Er det en som aldri vil svikte er det Herren! Mennesker vil svikte oss. Mange lever liv fullstendig i trofasthet, men vi kan ikke fullt ut stole på mennesker rett og slett fordi vi er mennesker. Gud har gitt løfter om sin trofasthet og han har sagt at han aldri vil svikte! En trofasthet som når til skyene, det er mye trofasthet det!

Hvorfor frykter jeg da? Hvorfor tviler jeg på hans trofasthet og hans løfter? Hvorfor faller jeg stadig bort fra en barnslig hvile i at han vil ta vare på meg?

Sett din lit til Herren og gjør godt. Bo i landet, og legg vinn på trofasthet. Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det.
Salm 37,3-5


Jeg tenker disse versene sier mye. Jeg skal leve ett liv som blir mer og mer forvandlet til slik Jesus levde. Ett liv der jeg lever det jeg sier og er trofast mot min Gud og hans bud og Åndens stemme i meg.
Se hvilke løfter som er knyttet til trofasthet og godhet. Han vil møte alle mine behov. Halleluja! Det er noe å møte verden med idag det. En trofast Gud som man kan stole på løftene til!

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden.
Gal 5,22-25

Disse fruktene skal beskrive mitt liv som en Jesus etterfølger. Jeg har en lang vei å gå, men mitt hjerte lengter etter disse fruktene, fordi jeg vet at det Gud har nedtegnet i sitt ord er det beste for meg, og at det er oppnåelig gjennom Jesus Messias!

Jeg digger at Gud utfodrer meg med sitt ord, og når det kommer til trofasthet har han spesielt lagt dette i mitt hjerte. Gud vil vi skal være trofaste mot alle uansett! Det er jeg overbevist om. Jeg ønsker å slutte å feige ut når Gud utfordrer meg på noe for hans rike. Jeg ønsker å gå i tro og bære en visshet om at en allmektig Gud er med meg. Jeg går ikke alene!

Denne verden trenger mennsker som er trofaste uansett hva de møter på av prøvelser i ulike relasjoner. Gud vil aldri svikte deg kjære venn. ALDRI! Han kan du stole på uansett!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar