torsdag 28. april 2011

Hvis Gud er for meg, hva kan da stoppe meg?

For ett fantastisk faktum. Gud er for meg. Når han er min frelser og Herre og han har fått mitt hjerte, da kan jeg stå på hans løfter og Gud er for meg, og ingenting kan stoppe meg.

Det er så stort, så mektig!

Herre, gi meg mot til å tørre å ta ditt ord på alvor, dette livets ord. Ordet som du sendte for å bringe liv til de som ikke har livet.
Herre, gi meg mot til å stå på ditt ord når løgnene fra satan komemr og han sier at det ikke funker eller er håpløst. For Jesus døde og da fikk alle løfter i han sitt ja og amen. Alle løftene i ditt mektige ord. Halleluja!

Du er helt rå Jesus!
Hvordan kan jeg tvile på at din lidelse, død, oppstandelse og SEIER OVER DØDEN skulle bringe liv til meg og menneskene rundt meg? Hvordan kan jeg stille spørsmål til om du vil stadfeste ditt ord og manifistere det når det står skrevet at du vil det?

Tenk å være bærer av en sånn stor skatt og gave. Tenk å kjenne en Gud som vil møte hat med kjærlighet, og fiendskap med tilgivelse.

Jeg er så takknemlig. Takknemlig for at jeg er Herrens prinsesse. At mitt navn er skrevet i livets bok og at jeg fikk ta imot frelsens gave. For det er en gave. Det er som å ta imot en vanlig presang. Men det er en presang som forandrer alt. Man blir aldri den samme igjen. For Jesus lever i meg nå, og på hans vei vil jeg gå.

Denne gaven ønsker jeg at alle skal få muligheten til å ta imot. For det er ubeskrivelig, men jeg kunne aldri valgt den bort. Jeg har hatt en vond tid etter jeg lærte Jesus virkelig å kjenne, men jeg kunne ALDRI valgt tilbake det jeg hadde før.
For det er nå jeg lever, jeg kjenner en som gir håp når det er håpløst, en som gir legedom når ingen andre kan lege, en som gir frihet når båndene er så sterke at ingen kunne brutt dem, en som lager veier der det ikke er veier, en som gjenoppretter sønderknuste hjerter og lager helt nye hjerter med en lengsel, å behage Gud!

Ære til deg, ære til den eneste og virkelige Gud, som er nær og skaper liv, fred og håp!

Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg(Salm 13,6).

Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra han kommer min frelse(Salm 62,2).

Salig er hun som trodde! For fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren(Luk 1,45).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar