torsdag 24. februar 2011

Our God is Greater - Chris Tomlin

Jesus helbreder idag, hvis du lurte!

Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger ALLE dine sykdommer.
Salm 103, 2-3

Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg.
Salm 13,6

Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse.
Salm 62,2


Faktum er at Gud er trofast. Selvom jeg er svak og tviler på hans løfter av og til! Han skal ha all ære. All ære og pris og han er verdig min tid og mitt liv. Alt jeg er. Herre, jeg elsker det du har gjort i mitt liv. Har liksom blitt avhengig av deg og ditt ord!
Og er det noe jeg kan stole på er det ditt ord og dine dyrebare løfter.

Etter å ha stått i tro på Guds løfter for at jeg skal få helt klart syn, har Gud sett i nåde til meg og på en synstest for noen dager siden hadde jeg fått bedre syn.
Før +6,50 og +6,75
Nå +5,0 og +6,50

Er så fantastisk å komme på denne undersøkelsen, og få denne gaven. Jeg har ikke registrert det en gang. Og det er stor forskjell på det ene øyet! Gud er en god Gud, og han er med selvom jeg opplevde han fjern fra tid til annen.

Jeg var så frimodig at jeg spurte Jesus om han ønsket å si meg noe spesielt med at denne synsendringen har tatt så lang tid(1,5år) og det han sa til meg da var at det han starter vil han avslutte. Han er opphavsmannen og fullenderen!

En dag, vil jeg ha perfekt syn! For en så god Gud har jeg! Fy flate å heldig jeg er!
Kjenner du ikke Jesus, så går du glipp av noe. Dette livet her er ikke kjedelig!

onsdag 23. februar 2011

Når det stormer, bærer han deg!

En av mine største ønsker er en grunnfestet tro
Jeg liker sammenlikningen med ett hus bygd på fjell...altså på fast grunn. Når dette huset opplever storm vil det stå like støtt fordi det har en fast grunnvoll og ikke bare er plassert for eksempel på sand.
Man vil kjenne at det river og sliter i veggene, og det vil nok oppleves ubehagelig, men man vet at det ikke vil rase sammen.
Har man en grunnfestet tro vil den holde huset oppe tross storm.

Jeg tenker at i mitt liv så opplever jeg nå sterk kuling og det har jeg gjort lenge...har vært mye jordsskjelv og regnskyller også...
Men jeg opplever at det er noe i dette jeg ikke kan slippe tak på. Det er ett håp og en tro på løfter om utfrielse og legedom. Og jeg opplever ikke at jeg har en grunnfestet tro. Jeg er redd for stormen, jeg er redd for å drukne og at huset skal rase sammen....

Men så går jeg til kilden...til Jesus selv og opplever at han ved Den Hellige Ånd åpenbarer seg som min grunnvoll. Jeg opplever at i Guds nærvær og ved hans ord blir jeg holdt oppe.
En klok dame sa til meg at den eneste måten å øke ens tro på er ved motstand. Hun sammenlignet tro med en muskel. Skal en muskel vokse må den møte motstand eller tyngre vekter. Likedan er det med troen vår sa hun.

Så stormer vil komme min venn. Men se på det som en prøve. Se på det som en mulighet til å ta skritt i tro. Søk Guds nærvær og la hans kjærlighet fylle deg. For kjenner man Guds kjærlighet tror jeg ikke man vil frykte noen omstendigheter. Da vet man at Gud er en god Pappa som ALDRI vil svikte sine kjære barn! Men fokuset må være på han, og ikke omstendighetene.

lørdag 19. februar 2011

Lengter etter ditt nærvær Gud!

Jeg lengter etter å virkelig kjenne deg, Herre.
Ikke som en fjern Gud som av og til svarer på mine bønner og eksisterer langt langt borte.
Jeg vet at du vil være nær, at du vil være like virkelig og nær som alle andre mennesker..Bare at i ditt nærvær skjer det ting som endrer en til aldri å bli den samme igjen...
Helbredelse, frihet og omvendelse skjer der du er nær Gud...

Ungdom idag trenger ikke å møte en Gud som krever masse ritualer og at man skal være sånn og sånn for å bli god nok for han. Ungdom trenger ikke en relegion. De trenger å framstilles for en Gud som vil ha en relasjon med dem. En Gud som virkelig bryr seg og endrer de som søker han. En Gud som man ikke trenger å være perfekt for å bli kjent med, men en Gud som ønsker deg velkommen inn i sin favn uansett hva du har gjort og hvordan du er.

I hans nærvær vil du forandres...aldri mer den samme.
Gud sier at man skal søke han av et HELT hjerte. Og gjør man det vil han la seg finne av oss...Han vil åpenbare sitt ord og gjøre det virkelig i ditt liv!
Vil du forandres? Det vil jeg...

For jeg lengter...jeg lengter etter noe som endrer meg så totalt at jeg vil leve fullt og helt for Gud og ikke for meg selv og mine egne behov.

tirsdag 15. februar 2011

Casting Crowns Praise You In The Storm

Hvorfor ble det sånn?

Hvis dere blir i mitt ord, da er dere i sannheten mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten vil sette dere fri.
Joh 8,31-32


Herre...jeg vet at du ser meg og kjenner meg ut og inn. Du kjenner mine tanker, mine følelser og mine lengsler.
Herre...du sier at hvis jeg blir i ditt ord, skal jeg kjenne sannheten og denne sannheten vil sette meg fri.
Jeg føler meg ikke fri Pappa. Men det vet du...jeg kan ikke skjule noe for deg...
Ja...selvom jeg skammer meg over det så må jeg innrømme at jeg kanskje føler meg litt sviktet. Men den følelsen velger jeg å ikke dvele ved...for jeg vet at det er en løgn satan har plantet i mitt indre. Løgnen om at jeg ikke er verdig din kjærlighet eller andres kjærlighet. Løgnen om at jeg er håpløs. Og at framtida vil være som nå.
Jeg er utslitt Gud. Jeg klarer ikke å jobbe mer. Hva vil du med meg? Hva er meningen med dette? Hva er din hensikt? Er dette kjærlighet? Er dette kjærligheten du gir din prinsesse?

Herre, jeg forstår ingenting. Ikke vanskelig å innrømme. Men jeg vet at du er den jeg elsker. Du er den jeg vil leve for. Du er mitt eneste håp. Du har gitt meg ditt ord som er mat og næring. Som gjør at jeg ikke gir opp selv i ett stummende mørke.
Jeg kjenner at jeg lever Herre. Jeg kjenner at selvom det gjør vondt har du lovt meg framtid, håp, frihet og legedom for alle sår. Da er jeg så naiv at jeg tror deg for det. Din trofasthet for meg og mitt liv til nå har vært så stor. Hva du vil med dette, det forstår jeg ikke. Men du gjør alt i kjærlighet til dine elskede barn. Så jeg må nok utvide mitt begrep av hva som er kjærlighet.

Takk for historien om kjære Josef i Bibelen. Har vært viktig for meg nå. Josef ble forkastet av sine brødre og solgt. Han gikk gjennom masse motgang da han kom til Egypt. Men vet du hva? Det ble til frelse for hele hans slekt og for oss idag. Vi stammer jo fra disse forfedrene. Hadde ikke Josef gått gjennom det helvete, så hadde ikke vi vært på vei til himmelen idag. Spesielt.

Gud, du er en god Gud! La oss tro det også på de tøffe dagene, og gi deg ære selvom troen møter motstand.
Takk Jesus! Du er rå!

torsdag 10. februar 2011

Inspirert av to tøffe Jesus-etterfølgere

Satt å så på ett ungdomsprogram på visjon Norge. Utrolig inspirerende.
To karer på beøk denne gangen, Gino og Rolf som lager kristen rap...Utrolig bra tekster altså.
Tror de er ganske ferske, men skal akkurat lansere ny plate til fredag i Kristiansand. Den skal hete "Preget sinn".
Begge to har opplevd å møte Jesus på en sterk måte og latt han få forvandle livet deres. og nå ønsker de å bruke det de digger aller mest, stemmen sin og sangen, til å ære Gud.

Det som spesielt gjorde inntrykk var måten de framstiller Jesus som håpet og svaret i all håpløsheten begge opplevde. Jeg forstod det som at de begge valgte Gud i desperasjon og nød. De ga Jesus en sjanse uten helt å vite hvorfor, fordi de var presset opp i ett hjørne...Og Gud viste seg som den han er. ALLMEKTIG OG EN GUD FULL AV KJÆRLIGHET!

Jeg tror at det er en slik Jesus vi må møte våre medmennsker med idag. de trenger å se en Jesus som elsker, som vil gjennopprette og lege, som tar det som ingenting er og gjør det vakkert og fantastisk. Jesus vil ta deg imot akkurat som du er. Du kan aldri gjøre deg fortjent til hans nåde. Gi ditt liv til han, og deretter vil forandringen og omvendelsen komme. Den kommer som en frukt etter du har møtt Guds enorme kjærlighet og ikke minst tilgivelse.
Guds kjærlighet vil drive deg til omvendelse.

Gud velsigne deg!

Huskirke! For ett fantastisk konsept!

Ble så inspirert. Så noen videoer om temaet huskirker eller det å ha møter i hjemmet. Man er da færre folk, kanskje mellom 5 og 30stk og forskjellene fra vanlige kirker er flere.
Noen av de er:

- Man blir veldig godt kjent, oppleves som en stor familie nærmest.
- Man møter hverandres behov åndelig, økonomisk og i forhold til helse(helbredelse og åndelig krigføring)
- Lettere for nådegavene å flyte fordi det er en mindre gruppe og man vil se gleden av at alle får brukt sine gaver og ressurser. Lettere å drukne i en stor menighet.
- Det å møtes i folks hjem oppleves nært og godt. Legg vinn på gjestfrihet står det i bibelen. Gud er ikke avhengig av en flott buggning for å tale til sitt folk og komme med sin hellig ånd.
- Lovsangen vil bli ganske enkel rett og slett fordi man er i ett hjem. Men Gud møter mennesker like sterkt som i Hillsong Menigheten i Australia.
- Man opplever seg sett og ikke lengre alene.

Jeg tror at slike huskirker/husmenigheter er forskjellige og opptrer forskjellig, men det som er kult er at det er en oppblomtring i Norge og det har det også vært i USA. Det er ikke noen stor hemmelighet at det har vært husmøter i Kina i mange år, og at det sannsynligvis er sånn mange andre land der forfølgelse er ett stort problem.
Jeg tror på en fortsatt økning der det knyttes bånd mellom Jesus-etterfølgere som ønsker noe mer enn bare å gå på møte på søndag. Mennesker som ønsker at Jesus skal LYSE ut av livet deres. At Jesus skal være selve identiteten deres. At de med sine ydmyke og overlatte hjerter kan lyse opp det mørsket de lever i.

Vi skal leve annerledes...vi skal være uflekket fra denne verden. Vi skal optre i en kraft som bare Jesu blod og den hellige ånd kan utstyre oss med! Og vet du hva....det må vi stå sammen om! Jeg tror ikke vi klarer det alene! Jeg tror på enhet mellom brødre og søstre i Jesus, en enhet og kjærlighet som vekker oppsikt og som ikke-troende har lyst å bli en del av!

Jesus elsker deg...ikke glem det! Han har gode tanker om deg og lengter etter HELE ditt hjerte...Jeg kunne ønske jeg klarte å gi han hele mitt. fordi jeg vet at det han vil fylle det hjertet med...det kan INGENTING måle seg med!

lørdag 5. februar 2011

Opplever at Gud har en enorm kjærlighet for meg..og han bryr seg om alt ved meg og mitt liv. Det som er godt, det som er kjipt, det jeg gjør riktig og det jeg gjør feil. Han slipper meg ikke selvom jeg svikter han. Han har lovt i sitt ord at han aldri vil slippe og forlate meg. Det er så sterke ord...
Jeg opplever at mye ved meg ikke er verdig for Gud. Mye skulle vært luket bort fordi jeg vet at Gud fortjener meg så mye bedre enn sånn jeg er. Men en ting har jeg innsett, jeg vil aldri bli verdig for Gud av egen kraft. Jeg vil aldri med alt mitt strev for å leve ett rent liv komme noe nærmere han...
Men når jeg er på mine knær, i desperasjon, i fortvilelse fordi jeg så gjerne vil behage han og ikke klarer det, da har han meg der han vil ha meg. For da er det rom for Den Hellige Ånd til å gjøre en jobb i mitt indre...
Ved min overgivelse og ydmykelse, ved å se at bare Jesus og hans frelsesverk kan gjøre meg verdig.....

Jeg er knust, jeg er sårbar, jeg føler meg enormt liten...jeg føler meg ødelagt og ikke mulig å fikse....

Jeg retter blikket opp mot Jesus, mot Golgata....
Jeg ser en mann(menneske og Gud), foraktet, mishandlet, forfulgt og drept....Jeg kan kjenne kjærligheten som strømmer fra sårene hans, fra blodet hans....
Jeg kan kjenne han ser på meg nå og at han vil formidle at ingenting ved meg, INGENTING, uteble da han betalte for synd, forbannelse og sykdom på korset. Hans lidelse ble min frihet og legedom.

Jesus, jeg klarer meg ikke uten deg. Jeg er desperat etter deg. Og jeg lengter etter at du kan formidles til andre gjennom meg. Det jeg har fått smake nå Herre, det er ubeskrivelig. La det være smittsomt....skikkelig smittsomt...
Priser deg min Jesus, du som virkelig er svaret!!