fredag 31. desember 2010

Nyttårsforsett: Våge å stole på Gud uansett!

Ære til min kjære Frelser og Herre Jesus, som har gjort det siste året til ett av de mest spennende årene i hele mitt liv. En hverdag i tillitt og tro til Gud, det er en hverdag med mye action for å si det sånn.
Året har bydd på masse utfordringer for meg og min elskede mann Anders og jeg er ikke i tvil om at Gud har en spesiell plan og fremtid for oss. Han har ledet oss gjennom noen gode og mange vonde smertefulle dager i 2010.
Men midt oppi utrolig store utfordringer og kamper, er det en som alltid er der, trofast og nær. Gud har aldri vært så nær, men samtidig så fjern. Jeg kan kjenne hans nærvær, hans trøst og hans kjærlighet, men i neste øyeblikk er jeg omgitt av mørke og må bruke det lille frøet av tro jeg har til å tro at Gud er der i mørket og at mørket vil passere.

Etter dette året kunne jeg lett valgt å tenkt at Gud ikke eksisterer, at han ikke vil lege eller gjenopprette. Men jeg velger ikke å basere meg på hva jeg har erfart. For Guds ord er det eneste man kan stole på i en tid som denne. Guds ord er fra evighet og vil aldri forandres.

Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen
Salm 119,89

Guds ord er sannheten. I hans ord er min frihet, er min legedom og min fred.
Jeg opplevde faktisk nå rett før nyttår at jeg skulle på leir, men ikke klarte det fordi jreg var for sliten og ikke hadde overskudd nok. Dette var ufattelig ydmykende og jeg kjente en sårhet over å ikke kunne gjennomføre det.
Men likevel kjente jeg en fred, en himmelsk fred over at Gud hadde en hensikt med det. At var det meninga jeg skulle vært på leiren hadde han gitt meg muligheten til det, men slik ble det ikke nå.

Min lille bønn for 2011(bare en brøkdel av min bønn og mine lengsler)

Hold meg oppe etter ditt ord, så jeg kan leve, og la meg ikke bli til skamme i mitt håp.
Salm 119,116


Ønsker deg ett velsignet nytt år. La Gud være din sjef, la Guds ord være det du fyller deg med, overgi deg selv med ånd,sjel og kropp til Herren og 2011 vil bli starten på ett spennende og forvandlet liv.
Gud er såå god!
Halleluja

lørdag 18. desember 2010

Ikke se rundt deg, se på Jesus!

Gud er stor, Gud er allmektig og ingenting er umulig for han.
Tror vi det som står i Filipperne? Tror vi Gud kan gjøre det umulige mulig?

Jeg tror det! Jeg tror det fordi mange av tingene som binder meg er det ingen mennesker som kan fikse. Bare Gud kan. Jeg vet at han kan og jeg vet han vil. Men jeg syns det er vanskelig å tro at Gud kan fjerne en kreftsvulst i løpet av ett sekund, åpne blinde øyne eller vekke opp noen fra de døde. Fornuften sier at det ikke funker. Men jeg har valgt å legge vekk mer og mer av min fornuft. Høres sikkert veldig "ufornuftig" ut, men skal man tro at det umulige er mulig kan man ikke bruke sin fornuft.

Leger idag er flinke og gjør ofte en fabelaktig jobb, men på ett punkt fins det ingen kur eller medisin og man må se døden i øynene. Jeg tror Gud kan bruke leger og medisiner i forhold til helbredelse, men han er ikke avhengig av noen av delene. Han skapte jorden av ingenting og oss mennesker av støv. Gud er allmektig, han vet hvordan vi er satt sammen og han vet hva vi trenger for helbredelse.

Jeg lengter etter å gi han mer spillerom i mitt liv, gi han mer makt i mitt liv og tro han for den han er, en som gjør det umulige mulig!
Jesus er grunnen til at jeg idag kan tro Gud for at han vil gi meg alt mitt hjerte trakter etter. Satan trodde han hadde vunnet da han korsfestet "Jødenes konge". Han trodde han hadde ryddet Messias av veien. Men han forstod senere at det som han trodde var en seier for det onde, skulle bli til frelse for de som ville tro. Jesu død og oppstandelse ble til vår forløsning og ga oss tilgang til himmelriket. Jesu dyrebare blod har tilveiebragt din og min frihet. Frihet fra synd, frihet fra sykdom og frihet fra forbannelser.
Priset være Jesus, den levende Messias!

fredag 17. desember 2010

Min elskede Anders og jeg satt nettopp å så en film som heter "The Gospel of John". Hele Johannes evangeliet igjennom, ordrett.
Tankevekkende film og en effektiv og annerledes måte å lese Guds ord på.

Kjente jeg ble veldig tankefull etterpå...Var mye "mat" på en gang, men det som virkelig gjør inntrykk er Jesu kjærlighet til disiplene, og alle mennskene han kom i kontakt med. Han var veldig direkte mot fariseerne og de skriftlærde, men hans eneste ønske og lengsel var at de også skulle kjenne sannheten som ville sette dem fri. De baserte seg på Mose-loven og mente det var det eneste riktige. Da Jesus fortalte at han var Guds egen sønn, den etterlengtede Messias, klarte de ikke godta det.
Hovedgrunnen til det var stolthet. De gjorde sine gode "lovgjerninger" foran øynene på folk, bare fordi de ville vise seg fram. De ville ha ære av mennesker, og ikke nødvendigvis av Gud. Da Jesus kom, lyteløs og ren, konfronterte han dem med dette og sa at hans mål med sitt liv her i verden var å ære sin Far. Kun ære sin Far! Verden forstod ikke Jesus, de syns han kom med hårde ord og de opplevde at han utfordret dem til å endre livene sine. Det kan være vanskelig for stolte hjerter.
En tankevekker er at de som nærmest ikke hadde noe, de vanføre, blinde og fattige, var de som ville lytte til Jesus og våget å tro at han var Messias.

En annen faktor er troen. Han formidlet hele tiden til dem han møtte at troen er grunnpilaren. Bare ved troen på Jesus, kan man kjenne virkelig frihet. Etter Jesu død sier Filip at han ikke klarer å tro at Jesus har oppståt før han kan se og kjenne naglemerkene hans. Jesus svarer at salig er den som ikke ser, og likevel tror. Det utfordrer meg... Jeg tror på mye av det som står i Guds ord, men jeg må erkjenne at når det kommer til hvor høyt Gud elsker meg eller hva han kan bruke "lille" meg til, så er jeg vaklende i troen. Satan, står det i Bibelen, har kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Det er ikke vanskelig å forstå, fordi jeg kjenner det nesten hele tiden. Han vet at hvis jeg forstår Guds kjærlighet til meg, vil frykten i mitt indre ikke lengre ha plass. da vil jeg kjenne Guds kjærlighet til mennesker rundt og ikke klare å holde for meg selv hvilke undergjerninger Gud har gjort i mitt indre. Frykt er satans sterkeste middel mot å spre Guds kjærlighet til en fortapt verden.
Satan prøver også hele tiden å få meg til å undervurdere meg selv og ikke tro at Gud kan bruke meg til noe.
Dess nærmere jeg har kommet Gud, dess bedre kjent har jeg blitt med satan og. Virker som han pirker på meg hele tida. Men jeg priser min kjære Far og Jesu blod for at jeg kan ta opp troens skjold og beskytte meg mot hans brennede piler.
Stadig kjenner jeg kjærlige og trøstende ord fra Den Hellige Ånd. Han svikter ikke! ALDRI! Mennesker kan svikte, men min kjære Pappa, svikter aldri. Det er alltid mer hos han....når man tror man har skjønt noe eller opplevd noe stort med Gud, så er det alltid mer.

For ett fantastisk privliegium å kunne tjene den høyeste Gud, kunne ære han med mine valg og mitt liv og ha en evighet i vente der jeg skal være sammen Jesus, det elskede lammet som ble slaktet for min frihet, legedom og fred!
Halleluja!

tirsdag 14. desember 2010

Jesus er SELVE LIVET!

Tanken slår meg om og om igjen...hva er det egentlig som betyr noe her i livet?

Er ofte ikke noe man går å tenker på i hverdagen, men jeg er litt spesiell og kan finn på å tenke på sånt.
Og nok en gang kan jeg slå fast...etter å ha hatt Jesus som min personlige frelser og Herre i litt over ett år at livet er Jesus!

Jesus har gjort mitt liv verdt å leve, han har gjort mitt liv fullt av håp og gitt en retning på det. Jeg vet at jeg er her av en grunn, og det er at jeg skal dele Jesus med mine medmennsker på ulike måter. For når man får smake av dette livet her, da vil man aldri ha tilbake det gamle.

Det er en frihet, en hvile og så mye håp....
Det er legedom, renselse og karakterbygging...
Det er bare en brøkdel av evigheten der alt skal være godt...
På grunn av Jesus, bare på grunn av Jesus, kan jeg med trygghet si at jeg igjen føler at jeg lever og at jeg er verdifull for Gud!

Sitat:

Om jeg ikke hadde noe annet bevis, ville tommelen min være nok til å overbevise meg om at det finnes en Gud.
Isaac Newton


Og kjære leser, Gud er virkelig og hans vilje vil skje uavhengig av om du velger å tro på han eller ikke. Og han vil elske deg uavhengig av om du elsker han eller ikke.
Men inngansbiletten til himmelen og evigheten er troen på Jesus! Våg å ta valget, Det er verdt det!

lørdag 11. desember 2010

Livet er en gave fra Gud!

Tenker mye om dagen...Tenker på livet, tenker på fortid, tenker på framtid...
Og i grunn så fryder jeg meg over livet. Livet er en gave..en gave fra Gud! Jeg tror at mitt liv her på jorden skal være fruktbart og utgjøre en forskjell.
Alle mennesker setter spor gjennom livet...noen flere spor enn andre.

Jeg husker ikke helt hvordan fokus jeg hadde før, men vet at mye dreide seg om en lengsel etter noe jeg ikke hadde. Ett håp om noe bedre og en tilværelse som ikke var tilfredsstillende nok. jeg ville ha noe mer...

De siste dagene har det skjedd noe inni meg...vet ikke hva det er, men vet at det er godt. Det er en indre glede...det liksom bobler inni meg...det kjennes godt å være her, være den jeg er, og framtiden skremmer ikke så mye lengre. Jeg vet bare at dess mer tid jeg bruker med min kjære pappa, dess mindre frykt og bekymring kjenner jeg. Jeg er avhengig av Gud, avhengig av hans nærvær...avhengig av hans kjærlighet...

En fred fyller mitt hjerte og min sjel...en fred som ingenting i denne verden noengang ga...en fred som overgår all forstand. En fred som sakte men sikkert driver frykten ut av meg...og freden er ett resultat av Guds kjærlighet til meg.
Jeg vet han har fredstanker for meg...jeg vet han setter meg like høyt som alle andre...jeg vet han har talt alle mine tårer...jeg vet han kjenner de dype sårene...jeg vet at hans kjærlighet vil gi meg fullkommen seier og frihet!

La min kjærlighet til deg Jesus...være drivkraften bak mitt liv, mine valg og min framtid. Jeg ØNSKER å utgjøre en forskjell...ikke fordi jeg er meg og heter Iris, men fordi jeg er ingenting og du er ALT Gud! Du og jeg pappa, sammen kan vi gjøre alt det umulige mulig.

Jeg vil love deg hver eneste dag og prise ditt navn til evig tid.
Salm 145,2

tirsdag 7. desember 2010

Ha tro til Gud!!

Herre, jeg vil prise deg!! Jeg vil ære din storhet, din allmakt og all den kjærlighet du har vist meg. Uten deg Herre, er jeg ingenting!
Uten Jesu blod hadde jeg vært forapt.
Uten ditt ord hadde livet vært håpløst og evigheten løgn.
Men Jesus er min frelser, han har satt meg fri og gitt meg passet rett inn i himmelriket! For en nåde og hvilken kjærlighet!!

Har du noen gang vært i tvil om Gud elsker deg?
Har du noen gang stilt spørsmål til Gud om han har forlatt deg eller om han ikke bryr seg lengre?

Jeg har det...dessverre. Jeg gjør det fortsatt fra tid til annen og jeg hater det. Gud fortjener min tillitt, han fortjener min barnslige tro på hans løfter. Jeg har så lyst å forstå hvilken kjærlighet Gud har til meg....jeg vil forstå høyden, dybden og lengden...Jeg vil se meg selv som Gud ser på meg.
Jeg leste noe en gang...eller hørte undervisning..husker ikke helt. Men det ble sagt at eneste måten man kan forstå hvor mye Gud elsker oss er gjennom å feste blikket på Jesus! Jesus er Guds kjærlighet! Jesus er den julegaven som gjør at allle andre julegaver blir søppel i forhold!

Vår Far ofret sin eneste sønn...og hensikten var din og min frihet, legedom, gjenopprettelse og glede! Hensikten var å vise sin kjærlighet til oss. Vår Pappa er virkelig verd all ære...er virkelig verdig vår pris! Ingen kan måle seg med en sånn Gud!

Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min høyre hånd.
Jes 41,10

For jeg er Herren din Gud, som holder fast ved din høyre hånd, og som sier til deg: Frykt ikke! Jeg hjelper deg.
Jes 41,13

Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.
Jes 43, 1-2


Fantastiske løfter fra en allmektig Gud. Hvis du lurte, så er det disse løftene som er sannheten og ikke hvordan du føler deg, hvordan fremtiden ser ut eller hva andre har erfart.
Kjenner du Jesus som din Herre og Frelser, er Guds løfter din fremtid! Guds løfter er din sannhet!
Så frykt ikke, Herren er med deg. Men han lover ikke at vi ikke skal prøves. Men han skal være med oss i kampene, og seieren vil komme!

Jeg syns at det er ett av de sterkeste vitnesbyrdene en fortapt verden kan få: Ett menneske, en Guds tjener, som aldri gir opp håpet og troen på Guds løfter, uansett hva som kommer på. Det er mektig det!