lørdag 18. desember 2010

Ikke se rundt deg, se på Jesus!

Gud er stor, Gud er allmektig og ingenting er umulig for han.
Tror vi det som står i Filipperne? Tror vi Gud kan gjøre det umulige mulig?

Jeg tror det! Jeg tror det fordi mange av tingene som binder meg er det ingen mennesker som kan fikse. Bare Gud kan. Jeg vet at han kan og jeg vet han vil. Men jeg syns det er vanskelig å tro at Gud kan fjerne en kreftsvulst i løpet av ett sekund, åpne blinde øyne eller vekke opp noen fra de døde. Fornuften sier at det ikke funker. Men jeg har valgt å legge vekk mer og mer av min fornuft. Høres sikkert veldig "ufornuftig" ut, men skal man tro at det umulige er mulig kan man ikke bruke sin fornuft.

Leger idag er flinke og gjør ofte en fabelaktig jobb, men på ett punkt fins det ingen kur eller medisin og man må se døden i øynene. Jeg tror Gud kan bruke leger og medisiner i forhold til helbredelse, men han er ikke avhengig av noen av delene. Han skapte jorden av ingenting og oss mennesker av støv. Gud er allmektig, han vet hvordan vi er satt sammen og han vet hva vi trenger for helbredelse.

Jeg lengter etter å gi han mer spillerom i mitt liv, gi han mer makt i mitt liv og tro han for den han er, en som gjør det umulige mulig!
Jesus er grunnen til at jeg idag kan tro Gud for at han vil gi meg alt mitt hjerte trakter etter. Satan trodde han hadde vunnet da han korsfestet "Jødenes konge". Han trodde han hadde ryddet Messias av veien. Men han forstod senere at det som han trodde var en seier for det onde, skulle bli til frelse for de som ville tro. Jesu død og oppstandelse ble til vår forløsning og ga oss tilgang til himmelriket. Jesu dyrebare blod har tilveiebragt din og min frihet. Frihet fra synd, frihet fra sykdom og frihet fra forbannelser.
Priset være Jesus, den levende Messias!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar