tirsdag 29. mars 2011

Tenk at livet mitt er ditt Gud!!

Jeg digger deg Jesus!
Du stiller alltid opp og svikter aldri. Du har ikke begrensninger.
Jeg lengter etter å kjenne deg, virkelig kjenner deg.
Jeg slår meg ikke til ro med en smak eller bare en liten del av det du har for meg Herre!
For du har betalt prisen Jesus, det eneste jeg må gjøre er å søke deg i tro.
Du er verdig all ære, du er verdig tronen i mitt hjerte, og du vil vise din herlighet gjennom meg. Du gjør det svake og det som ingenting er og gjør det praktfullt til din ære. Kun til din ære!

Er så merkelig...før var du så utrolig fjern...Jeg mente jeg kjente deg og visste hvem du var...
Men idag..
Du er nærværende, du er en dyrebar skatt for meg, jeg elsker deg, jeg har ærefrykt for deg...
Jo mer tid jeg bruker med deg, jo høyere elsker jeg deg og mer og mer gir du meg av det du har tilgjengelig for meg.
For ett privelegium å kjenne deg Jesus!

Jeg vil være stolt av å tilhøre deg, jeg vil ære deg med mitt liv og mine valg.
Men jeg ser at av egen kraft kommer jeg ingen vei, jeg trenger deg. Jeg trenger ditt nærvær og at din ånd fyller meg opp og brenner vekk det som ikke ærer ditt navn.
TENK AT JEG ER ETT BILDE AV DEG TIL DENNE VERDEN, KJÆRE FAR! Må jeg bære den identiteten med respekt og ære.

Før kjempet jeg for å finne meningen med livet...meningen er Jesus og han er mitt liv.
Etter å ha tenkt mye på det, har jeg blitt veldig utfordret. Det er ikke opp til meg å velge hva jeg vil gjøre framover. Valgene mine skal samordnes med Gud og hva han vil med meg. Jeg har han som Herre nå!

Og det kuleste er at....alt som har skjedd i mitt liv...er det bare Gud som skal ha æren for. På grunn av hans nåde og kjærlighet fikk jeg ett dypt og inderlig møte med han som har endret meg for alltid!

Du regjerer Gud!

onsdag 23. mars 2011

Jeg(Gud) lengter etter å gi deg av mine virkelige rikdommer...

Åhhh...Herre...
La meg ikke begrense deg..la meg ikke sette lokk på eller stenge inne det du har gjort tilgjengelig for meg og alle andre...
Jesus, når jeg skuer din skjønnhet ser jeg en konge som stråler en kjærlighet som jeg nesten ikke orker å se på fordi det er for godt og for mye å ta innover seg...det er derfor dine tjenere gjennom bibelen bare fikk se glimt av deg...og mange falt til jorden og orket ikke å se på deg...

Men nå Herre...under blodets pakt..har jeg fått tilgang til nådens trone...Jeg kan rusle inn og sette meg i ditt fang. Jeg kan oppsøke deg akkurat når jeg vil og du vil møte meg..

Ingen som du Gud kan gi meg mening med mitt liv.
Det er bare du som kan møte det dype behovet for mening og tilfredsstille all tomheten og lengselen.
Også vil du velsigne meg for å velsigne andre.

Og alt dette bare for at ditt navn skal bli æret..for at ditt rike skal komme og for at du skal få den plassen du fortjener. Kongenes konge, Herrenes Herre, befrieren, helbrederen og den som gjør meg hel igjen!

Du har mye mye mer for meg. La meg aldri bli tilfreds med det jeg har nå. Takk Jesus, du som gjør livet verdt å leve!

tirsdag 15. mars 2011

Denne verden rystes, men Gud har full kontroll!

Før så tenkte jeg når sånne ting som naturkatastrofer og vonde ting skjedde rundt omkring i verden, syns jeg det var så meningsløst. Så uforståelig. Hvordan kan en god Gud tillate sånt?

Men jeg har lyst å dele noen sannheter med deg. Bibelen er den eneste virkelige sannhet og i denne tid, trenger vi denne frigjørende sannheten. Jeg tror at det vi ser er Guds dom, og hans dom må gjennomføres fordi Guds hellighet og rettferdighet krever det. Jeg ser også at Guds ord fullbyrdes gjennom disse tingene. Jorda skal rystes i de siste dager.

Og vet du hva som ble åpenbart for meg gjennom en bok jeg har lest? At Gud hater denne jobben. Han har ingen som helst glede av å se mennesker gå fortapt uten å ha lært Jesus å kjenne. Han kjenner en intens smerte over det hele. Han lengter etter at det skal gå over og at han kan si til satan at nå er det nok. (Og hvis du lurer, jeg tror Gud styrer satan ja. Vi har også autoritet over satan).

Gud har sendt Jesus som veien, sannheten og livet og mennesker velger ikke å tro på det eller tenker at de klarer seg uten. Men jeg har en enorm respekt for en allmektig Gud som er himmelens og jordens skaper. Når jeg ser naturkreftene i Japan, tenker jeg bare hvor liten kraft vi har som mennesker.

En annen tanke som har kværnet rundt er dette med hvorfor Japan?
De er en av de landene i verden med færresst troende mennesker, hvilket gjør dem enormt utsatt for det som nå er skjedd. Gud vil at alle skal bli freslt og han vet at mange ser det ikke før de er ribbet for alt(matrealistisk, helse, håp, familie). Sulten etter noe mer kommer plutselig.
En annen ting er at de er utrolig disiplinerte, sterke og selvstendige. I ett slikt samfunn vil stoltheten råde og mennesker vil tro de klarer seg selv uten Gud. Vi ser allerede at de ville klare seg selv i starten i forhold til nødhjelp. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Dette er bare tanker fra min side, Gud vet hva han gjør og ikke si at han ikke er skyld i dette, for det er en del av hans frelsesplan. Disse bibelstedene vil gi deg litt innsikt i hva jeg mener..

Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.
Joh 12,31


Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene eller forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem.
Joh 12,40


Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen(Den Hellige Ånd) til dere. Men jeg går bort, da skal jeg sende ham til dere.
Og når han kommer skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet og om dom.
Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste(Satan) er dømt.
Joh 16, 7-11


Jeg er Herren og det er ingen annen. Foruten meg er det ingen Gud. Jeg bandt beltet om deg, enda du ikke kjente meg, for at de både i øst og i vest skal vite at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen.
Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette.
Jes 45,5-7

Kom i hu de ting som hendte fra eldgammel tid, at jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke har skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.
Jes 46,9-10

Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen. Ved meg selv har jeg sverget, ett sannhetsord har gått ut av min munn, ett ord som ikke skal vende tilbake. For meg skal hvert kne bøye seg, hver tunge skal sverge meg troskap.
Jes 45, 22-23


Jeg er så glad jeg kjenner Jesus som min frelser og Herre. For uansett hva som skjer vet jeg at jeg har ett evig liv i herlighet og glede med Herren. Må dette gjøre noe med meg....må det bli noe jeg må gi andre. Hvordan kan jeg holde det tilbake?

Pris og ære til deg Jesus. Må du gjeste de kjære mennskene i Japan...må du utøse din ånd over de, møte de overnaturlig og fylle den tomheten de sitter med! Må du Jesus vise deg som den du virkelig er, VERDENS FRELSER!

torsdag 10. mars 2011

You`re all I`m longing for, Jesus!

Du har så mye for meg Jesus! Så mange løfter om frihet, glede, håp og en god framtid.
Jeg ærer ditt navn for at jeg får tilhøre deg...for ett privelegium å få være din datter. Tenk å ha en allmektig Gud som pappa...
Jeg forstår ofte ikke dine veier...forstår ikke dine planer...
Det eneste jeg vet er at du elsker meg og bare vil gi meg det beste. Og ditt og mitt mål, Herre er at mennesker skal lære deg å kjenne og forstå at du er virkelig og nær i hverdagen. Ikke bare en fjern Gud som man kan bruke som man vil.
Du vil ha ett kjærlighetsforhold til dine barn. Du vil gi dem av det gode du har for dem, og ved Jesu blod kjøpte du enhver som vil fri fra satans grep.

Jeg var fullstendig fortapt...jeg ahdde begynt å tvile på om du fantes...det opplevdes som om livet bare forsvant ut av kroppen min...men i din store nåde, åpnet du mine øyne og jeg fikk se deg som den gode pappaen som du er. Jeg syns fortsatt det er vanskelig å forstå at du elsker meg som jeg er. La meg få større åpenbaringer av din kjærlighet til meg...Jeg vil se deg som du er Herre. og la meg blir forandret så jeg bare må dele det du gir meg!

Mennesker trenger deg Jesus. Mennesker trenger din frihet, din legedom, din frelse og din kjærlighet. Satan har for mye plass i våre liv. Satan har stjålet så mye fra meg, og Jesus har ved sitt blod gjort det mulig for meg å få alt dette tilbake.

Kjære leser, jeg vil du skal vite at for Gud er du god nok. Du er like verdifull som alle andre. Til Gud kan du komme akkurat som du er, og han vil trøste, oppmuntre og sette deg fri. Ett møte med hans kjærlighet, og du blir aldri den samme igjen! La Gud forandre deg!

mandag 7. mars 2011

You mean everything to me, Jesus!

Jesus...jeg vet du er svaret...
Jeg vet du elsker meg...
Jeg vet du døde for meg...
Jeg vet at du alltid er nær og aldri vil forlate meg...
Jeg vet at du døde for 2011 år siden for min frihet og gjenopprettelse...
Jeg vet at du er veien til Gud...
Jeg vet at du kan fylle all tomheten mennesker opplever idag...
Du er veien sannheten og livet! Jesus, du elsker meg! Du betyr alt for meg! Uten deg hadde jeg ikke vært noe. Med deg har livet igjen fått mening og håpet og troen på en god framtid er plantet i mitt hjerte.

Det er noe i meg Jesus...noe som er vanskelig å beskrive...Jeg lengter at du berører meg...bare tt lite glimt av ditt ansikt og din herlighet...
Herre, dess mer jeg er med deg og dess mer kjent jeg blir med deg..Jeg er hekta og avhengig.
Men Jesus, jeg opplever at dette skjer inni meg...Er en kraft og en lengsel langt inne i dypet av meg. Men jeg ønsker å se mennesker berørt av deg...jeg ønsker å se mennesker helbredet, fri og frelst fra ett liv i djevelsens klør. Herre, jeg vet at du kan bruke meg selvom jeg er svak og hjelpesløs. Herre, la livet mitt bare være ett vitnesbyrd om hvem du er og ikke preget av mine ønsker og verdens lyster...

For en nød jeg ser rundt meg...og Jesus, det er deg vi alle trenger! Vi trenger en frelser som er nærværende og som er en viktig del av hverdagen. Jesus, la meg ikke holde kjærligheten du har vist meg for meg selv...Herre, jeg vet at mye av kjærligheten du viser meg lekker ut igjen på grunn av sår i sjelen...Men takk for at du vil lege og fylle disse såra så jeg kan fylles til det renner over...Du har nok kjærlighet til alle!!

JEG ELSKER DEG JESUS! DU ER LIVET! DU ER SELVE LIVET!

tirsdag 1. mars 2011

Kunne nesten se tomheten i bikket hennes...

Jeg har hørt noen si at øynene er hjertets speil...Og det tror jeg på!

Menneskers øyne gjenspeiler glede, sorg, lengsel, tomhet, frykt, håpløshet, forvirring, fred.....

Satt på bussen i stad og så en jente som jeg nesten kunne kjenne hvordan hadde det. Tomheten lyste ut av henne...
Fikk så vondt inni meg...det jaget som driver mennesker idag...jaget etter å fylle denne tomheten...etter å få ett lykkelig liv...jaget etter å bli perfekt på alle omeråder i livet.

Og der satt jeg og gledet meg over Jesus og lengtet etter han og hans tilstedeværelse i mitt liv. Hvorfor kan jeg ikke bare skrike ut at JESUS ER SVARET PÅ ALT DU JAGER ETTER, JESUS VIL FYLLE TOMROMMET I HJERTET DITT! DU HAR TRODD AT EN PERFEKT KROPP, EN GOD JOBB, ALKOHOL ELLER "DEN STOR KJÆRLIGHETEN" VIL GJØRE DEG LYKKELIG! MENS SANNHETEN ER AT TOMROMMET VIL VÆRE DER HELT TIL DU TAR IMOT JESUS OG FÅR FRED MED GUD!

Og det absurde er, som en vis dame sa det...Vi skal jo alle(de som er frelst) snart bli opprykket, så hvorfor ikke begynne å bli litt frimodig? Hva er det egentlig jeg driver med? Rundt meg er det drøssevis av mennesker som går i retning helvete, og det får meg ikke til å bli frimodig engang? Gud har en hel del jobb å gjøre med meg....og det er trygt og herlig å vite at en allmektig Gud former meg etter sånn han ønsker jeg skal være.

Jeg kjente en gang på den tomheten, jaget og meningsløsheten!
JESUS HAR FYLT TOMROMMET, GITT MEG NYE TING Å LENGTE ETTER OG Å VENTE PÅ FRA HERREN I STEDET FOR Å PRØVE Å SKAPE DET SELV OG JESUS ER MENINGEN MED LIVET! INGEN ER SOM HAN! INGEN!

Du er verdig min lovsang og la mitt liv bli deg til ære!

Jesus lever i meg!!!


Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i legemet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.
Gal 2,20


Jeg går ikke i egen kraft. Jeg kjenner meg svak og sliten, men Jesus bor i meg, og han er sterk i den som er svak.
Mitt nye liv er basert på en tro og sterk tillit til at det er en som elsker meg og som elsker meg så høyt at han var villig til å gi sitt liv for min frihet og legedom.
Det er en kjærlighet jeg har vanskelig for å forstå og ta til meg.

Jeg har en Far som gav det kjæreste han hadde som en løsepenge for at jeg skulle oppleve frihet. Og han elsket meg først, han elsket meg i all min synd og avvisning av han. Han elsket meg på tross av at mitt liv var alt annet enn han verdig. Hans nåde til meg er så stor!

Jeg lengter etter å behage Gud med mitt liv, med mine valg og med min måte å møte andre mennsker på. Men jeg kjenner at i den lengselen ligger også en stadig ydmykelse. Jeg får kjenne at jeg stadig kommer til kort og feiger ut. Jeg kjenner at jeg stadig velger feil og at følelser og tanker er alt annet enn kjærlighet.

Da kommer desperasjonen inn. Jeg kan innrømme det..jeg er desperat eter Gud. Etter en sterkere åpenbaring av han og at han bare skal få infiltrere hele meg, hjerte, sjel og ånd. Jeg vet at vil bruke meg selvom jeg er svak, liten og stadig føler meg udugelig. For det er ikke meg det kommer an på. Det er Jesus i meg, HÅPET OM HERLIGHET! Dess større plass jeg gir han, dess mer vil hans lys skinne gjennom meg. For en ære, å kunne bli brukt av Gud!

Gud velsigne deg min venn. Må du kjenne Guds fred, som overgår all forstand!