onsdag 2. januar 2013

Nyttårsforsett!!

Min bønn for dette året er:

at de som gråter skal trøstes...
at de som sitter alene skal bli oppsøkt av noen som vil være sammen med dem..
at de somhar gitt opp skal se nytt håp...
at de som har alt skal være villige til å dele med de som ikke har...
at vi som kjenner Jesus skal FORSTÅ at mennesker trenger at vi deler det vi har...
at de som tenker at det de gjorde ikke kan tilgis skal få oppleve hva virkelig tilgivelse er
at de som gråter seg i søvn hver kveld fordi de mistet en de elsket så høyt, skal kjenne at savnet er mulig å leve med, og starte å "leve" igjen
at de som har opplevd å ikke få kjærlighet at foreldrene sine skal kjenne Guds Fars kjærlighet
at de som roper på Guds hjelp skal kjenne at han møter dem og fyller hjertet med fred..
at de som helst kunne ønske de slapp å leve, kan se at livet er verdt å leve
at Jesus skal åpenbare seg for oss som tror på han på en måte som forandrer oss for godt..
at budskapet om hva Jesus gjorde på Golgata skal komme ut til de som trenger det mest..
at Den Hellige Ånd skal utøses på en nye og livsforvandlende måte..

at jeg skal avta og Jesus skal vokse!!