tirsdag 15. mars 2011

Denne verden rystes, men Gud har full kontroll!

Før så tenkte jeg når sånne ting som naturkatastrofer og vonde ting skjedde rundt omkring i verden, syns jeg det var så meningsløst. Så uforståelig. Hvordan kan en god Gud tillate sånt?

Men jeg har lyst å dele noen sannheter med deg. Bibelen er den eneste virkelige sannhet og i denne tid, trenger vi denne frigjørende sannheten. Jeg tror at det vi ser er Guds dom, og hans dom må gjennomføres fordi Guds hellighet og rettferdighet krever det. Jeg ser også at Guds ord fullbyrdes gjennom disse tingene. Jorda skal rystes i de siste dager.

Og vet du hva som ble åpenbart for meg gjennom en bok jeg har lest? At Gud hater denne jobben. Han har ingen som helst glede av å se mennesker gå fortapt uten å ha lært Jesus å kjenne. Han kjenner en intens smerte over det hele. Han lengter etter at det skal gå over og at han kan si til satan at nå er det nok. (Og hvis du lurer, jeg tror Gud styrer satan ja. Vi har også autoritet over satan).

Gud har sendt Jesus som veien, sannheten og livet og mennesker velger ikke å tro på det eller tenker at de klarer seg uten. Men jeg har en enorm respekt for en allmektig Gud som er himmelens og jordens skaper. Når jeg ser naturkreftene i Japan, tenker jeg bare hvor liten kraft vi har som mennesker.

En annen tanke som har kværnet rundt er dette med hvorfor Japan?
De er en av de landene i verden med færresst troende mennesker, hvilket gjør dem enormt utsatt for det som nå er skjedd. Gud vil at alle skal bli freslt og han vet at mange ser det ikke før de er ribbet for alt(matrealistisk, helse, håp, familie). Sulten etter noe mer kommer plutselig.
En annen ting er at de er utrolig disiplinerte, sterke og selvstendige. I ett slikt samfunn vil stoltheten råde og mennesker vil tro de klarer seg selv uten Gud. Vi ser allerede at de ville klare seg selv i starten i forhold til nødhjelp. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Dette er bare tanker fra min side, Gud vet hva han gjør og ikke si at han ikke er skyld i dette, for det er en del av hans frelsesplan. Disse bibelstedene vil gi deg litt innsikt i hva jeg mener..

Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.
Joh 12,31


Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene eller forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem.
Joh 12,40


Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen(Den Hellige Ånd) til dere. Men jeg går bort, da skal jeg sende ham til dere.
Og når han kommer skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet og om dom.
Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste(Satan) er dømt.
Joh 16, 7-11


Jeg er Herren og det er ingen annen. Foruten meg er det ingen Gud. Jeg bandt beltet om deg, enda du ikke kjente meg, for at de både i øst og i vest skal vite at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen.
Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette.
Jes 45,5-7

Kom i hu de ting som hendte fra eldgammel tid, at jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke har skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.
Jes 46,9-10

Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen. Ved meg selv har jeg sverget, ett sannhetsord har gått ut av min munn, ett ord som ikke skal vende tilbake. For meg skal hvert kne bøye seg, hver tunge skal sverge meg troskap.
Jes 45, 22-23


Jeg er så glad jeg kjenner Jesus som min frelser og Herre. For uansett hva som skjer vet jeg at jeg har ett evig liv i herlighet og glede med Herren. Må dette gjøre noe med meg....må det bli noe jeg må gi andre. Hvordan kan jeg holde det tilbake?

Pris og ære til deg Jesus. Må du gjeste de kjære mennskene i Japan...må du utøse din ånd over de, møte de overnaturlig og fylle den tomheten de sitter med! Må du Jesus vise deg som den du virkelig er, VERDENS FRELSER!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar