torsdag 10. februar 2011

Huskirke! For ett fantastisk konsept!

Ble så inspirert. Så noen videoer om temaet huskirker eller det å ha møter i hjemmet. Man er da færre folk, kanskje mellom 5 og 30stk og forskjellene fra vanlige kirker er flere.
Noen av de er:

- Man blir veldig godt kjent, oppleves som en stor familie nærmest.
- Man møter hverandres behov åndelig, økonomisk og i forhold til helse(helbredelse og åndelig krigføring)
- Lettere for nådegavene å flyte fordi det er en mindre gruppe og man vil se gleden av at alle får brukt sine gaver og ressurser. Lettere å drukne i en stor menighet.
- Det å møtes i folks hjem oppleves nært og godt. Legg vinn på gjestfrihet står det i bibelen. Gud er ikke avhengig av en flott buggning for å tale til sitt folk og komme med sin hellig ånd.
- Lovsangen vil bli ganske enkel rett og slett fordi man er i ett hjem. Men Gud møter mennesker like sterkt som i Hillsong Menigheten i Australia.
- Man opplever seg sett og ikke lengre alene.

Jeg tror at slike huskirker/husmenigheter er forskjellige og opptrer forskjellig, men det som er kult er at det er en oppblomtring i Norge og det har det også vært i USA. Det er ikke noen stor hemmelighet at det har vært husmøter i Kina i mange år, og at det sannsynligvis er sånn mange andre land der forfølgelse er ett stort problem.
Jeg tror på en fortsatt økning der det knyttes bånd mellom Jesus-etterfølgere som ønsker noe mer enn bare å gå på møte på søndag. Mennesker som ønsker at Jesus skal LYSE ut av livet deres. At Jesus skal være selve identiteten deres. At de med sine ydmyke og overlatte hjerter kan lyse opp det mørsket de lever i.

Vi skal leve annerledes...vi skal være uflekket fra denne verden. Vi skal optre i en kraft som bare Jesu blod og den hellige ånd kan utstyre oss med! Og vet du hva....det må vi stå sammen om! Jeg tror ikke vi klarer det alene! Jeg tror på enhet mellom brødre og søstre i Jesus, en enhet og kjærlighet som vekker oppsikt og som ikke-troende har lyst å bli en del av!

Jesus elsker deg...ikke glem det! Han har gode tanker om deg og lengter etter HELE ditt hjerte...Jeg kunne ønske jeg klarte å gi han hele mitt. fordi jeg vet at det han vil fylle det hjertet med...det kan INGENTING måle seg med!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar