torsdag 7. april 2011

Alternativ behandling!

Åhh..hvilken respekt jeg har fått for dette emnet etter jeg har lest og hørt på undervisning!

Dette er ett omeråde der satan har fått mye makt og sannsynligvis vil få mer om ikke vi som troende reiser oss og forteller om Jesus, helbrederen!
Satan kom for å stjele, myrde og ødelegge, og jeg tror ikke at han helbreder eller fjerner symptomer uten at han også vil nettopp stjele, myrde og ødelegge. Jeg tror at han er så klok at han vet å forkle seg som en lysets engel og gjøre gjerninger som ved første øyekast kan virke uskyldige.

Men Jesus, la oss aldri søke dette ukjente og lite opplyste omerådet før vi søker deg. Jeg tror at du vil gi oss lys og vise oss hvordan vi kan bli fri fra symptomer og sykdom!

Jeg kjenner jeg blir så berørt av tanken på at det er mennesker som er i en situasjon av desperasjon og nød fordi ingen annen behandling har funket. Også oppsøker de det alternative og blir møtt med kjærlighet og håp om helbredelse, ny energi og en god framtid. Jeg tror faktisk at dette er for godt til å være sant. Jeg tror at mange behandlinger fungerer bra, men jeg tror ikke de er inspirert av Gud og behager han.

Jeg vil oppfordre til å være våken, sette seg inn i bakgrunnen for behandlingen og be om visdom fra Herren først.
Dette er en mørk og skummel verden som forkler seg som lys, opplysthet, håp og nye energi, men ikke gratis.

Jeg har som nevnt tidligere brukt mange alternative behandlinger og er i dag langt fra frisk både i ånd, sjel og kropp. Men jeg er så glad at jeg kan si til Gud, ved Jesu blod, tilgi meg og sett meg i frihet. Og det vil han gjøre. Livet har aldri vært så vondt men så godt på samme tid.
Og jeg takker for at jeg kan få advare andre mot å oppsøke det samme. Jeg skal lese mer om dette, og vil oppdatere bloggen. Kanskje skrive om ulike metoder etterhvert og.

Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som mennesker skjuler sitt åsyn for, foraktet og vi aktet han for intet. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, Straffen lå på han for at vi skulle ha fred og ved hans sår har vi fått legedom.
Jes 53, 3-5


Takk Jesus!! Takk min kjære Jesus!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar