lørdag 6. november 2010

Lengsler...

...får stadig for meg at jeg skal skrive...men er rart hvordan Gud spesielt taler til en når man har det litt tungt...da lytter jeg nok mer til Gud og er mer åpen for hans impulser og Åndens ledelse...

Jeg satt her å tenkte på det at det er merkelig å ha en lengsel etter å se mennesker bli satt i frihet, og ikke helt vite hva jeg skal gjøre med det.
For jeg vet at JESUS ER SVARET for all nød. JESUS HAR SEIRET OVER ALT SOM ER AV SATAN.
Jesus er svaret for en som bare ser på døden som eneste utvei.
Jesus er svaret for en som fyller tomrommet inni seg med alkohol og narkotika.
Jesus er svaret for en som må drikke for å klare å være seg selv sammen med sine venner.
Jesus er svaret for en som voldtar unge jenter uten helt å vite hvorfor, men han bare gjør det fordi noe i han driver han til det.
Jesus er svaret for en som lengter etter å føle seg sett, bekreftet og elsket.
Jesus er svaret for en som ikke har en eneste krone, tigger og sover ute i en pappeske.
Jesus er svaret for en som er fullstendig bundet av pornografi og ikke klarer å stoppe.
Jesus er svaret for en som har fått dødsdommen pga alvorlig sykdom.
Jesus er svaret for en som ikke klarer finne livsglede.
Jesus er svaret for en som strever med å finne meninga med livet.
Jesus er svaret for en som ikke klarer å forstå at han/hun kan bety noe eller være verdt noe.
Jesus er svaret for deg! Han vil møte alle dine lengsler og behov. Han vil gjøre deg hel, sette deg fri, helbrede alle fysiske og psykiske plager og forsørge deg med økonomi, glede, håp og mening.

Jesus har betalt prisen. Tro han og la han møte dine behov! Han elsker deg så høyt!

Herren Herrens hånd er over meg(Messias, Jesus) fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for di saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som ahr ett sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fagne og frigjørelse for de bundne, til å utrope ett nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings drakt istedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens planting til hans ære.
Jes 61,1-3

1 kommentar:

  1. Forressten ett tips til deg...hør på God of this city på you tube..herlig sang...oppmuntrende og proklamerer sannheten!

    SvarSlett