tirsdag 18. oktober 2011

Beskyttet!

Midt i alt det onde som skjer gir Gud hvile.Mens jorden skjelver, går Guds barn fram i tro, og stoler på hans løfter om utfrielse. På tross av alle mangler, vil han sørge for alle behov.
De som ser Kristi åpenbaring, skal aldri måtte tigge pm brød. Det er løfte om mat til den som er sulten, fred for den som er urolig, beskyttelse fra ulykke, kraft for enhver krise, lys i mørket, liv i dødens time, glede i en tid med gråt, ro midt i larmen, ly for vold, uimottaglighet for alle plager, en skare med bekyttende engler, renhet i en tid med urenhet, et åpent forråd i en tid med mangel på alt, et skjulested for enhver storm og en klar stemme som viser vei når alle andre stemmer gjør oss forvirret.

Løfter!Løfter! Det er det hele. Men det er alt som betyr noe! Troen vil leve av disse løftene, og troen vil seire. Tro på Gud.....Tro på Kristus....tro på hans evige ord: Det er befrielsens sti!

Det er glede i Guds leir. Hans barn vil masjere fram, uredde, evangeliserende, forkynnende, syngende, jublende, fylt med Den Hellige Ånd- og forkynne evangeliet til hele verden- oppmerksomme på dommen, men uten å rammes av den.

(Skrevet av David Wilkerson rundt 1980)

HALLELUJA!

1 kommentar: