søndag 2. januar 2011

Ja, det koster!

Min start på dette året har vært en tid til ettertanke og refleksjon. Har tenkt mye på hvordan jeg er i forhold til hvordan Gud vil jeg skal være. Har også tenkt litt på mine prioriteringer id et forrige året og hvordan Gud vil jeg skal prioritere i det kommende.

Jeg kjenner at noe som utfordrer meg er hvor milevidt jeg er fra hvordan jeg tror Gud vil jeg skal være. Når jeg leser om Jesus, hans liv her på jorden og valgene han tok, blir jeg innmari liten. Jeg er så glad jeg kan bøye meg for Gud og overgi meg til han. For det er bare han som kan skape endringen i min sel og mitt hjerte. Det er bare Den Hellige Ånd som kan forvandle meg til å bli mer lik Jesus.
Men min del er å være åpen for at jeg trenger å forandres, og deretter la meg forandre.

Slik skal dere la deres lys skinne for mennskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen.
Matt 5,16


Sånn ønsker jeg å være. Et lys i en mørk verden. Sånn vil Gud vi skal være. Vi skal ikke være som alle andre. Vi skal skille oss ut. Hvis du lurte; jeg sier det igjen; vi skal faktisk skille oss ut. Vi er sønner og døtre av en allmektig Gud i en ond verden som trenger lye og som trenger Jesus mer enn noen gang.

Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket.
Matt 4,23


Nok ett eksempel som utfordrer meg. Jesus vandret rundt og forkynte evangeliet for dem han møtte, og evangeliet ble virkeliggjort ved tegn og under. Jeg syns det er skummelt å dele Jesus med andre, men hva har jeg å frykte? Frykten for at disse menneskene havner i helvete burde være større enn frykten for mitt rykte eller menneskefrykten?!
Og dere, han helbredet all som var syke og plaget. For en god Gud vi har.

Jeg vet at Gud har en stor jobb å gjøre med meg. jeg ligger "under kniven" og gradvis kjenner jeg hvordan Gud forandrer meg fra innsiden. Og dette skjer bare av nåde og kjærlighet. Jeg har aldri gjort meg fortjent til det, men da jeg ga mitt liv til Jesus, oppga jeg mitt eget og åpnet veien slik at jeg kunne bli mer lik han.

Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
Matt 10,38-39

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar